Logo Gminy Zwierzyn
Powróć do: strona główna

Stowarzyszenia

Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zwierzyn:

ORGANIZACJE FORMALNE

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Górkach Noteckich oraz mieszkańców Brzezinki i Przysieki
ul. Kurowska 2A, Górki Noteckie, 66-542 Zwierzyn

Stowarzyszenie  STOLINA
ul. Wojska Polskiego 74, 66-542 Zwierzyn
http://www.stolina.org

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Błotno „Ogniwko”
Błotno 20

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gościmiec
Gościmiec 93

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Górecko
Górecko 19a

Gminne Koło nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Wojska Polskiego 92c, 66-542 Zwierzyn
http://www.pzw.org.pl/zwierzyn/

Parafialny Zespół Caritas Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego
66-542 Zwierzyn

Klub Sportowy „Pionier” Zwierzyn
ul. Sportowej 5
66-542 Zwierzyn

Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy w Zwierzynie
ul. Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn

Klub Sportowy „NOTEĆ” Górecko
Górecko 27/6
66-542 Zwierzyn

Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Górki Noteckie
ul. Kurowskiej 30 A Górki Noteckie
66-542 Zwierzyn

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PEŁCZ”
ul. Kurowska 24A, Górki Noteckie
66-5642 Zwierzyn

ORGANIZACJE NIEFORMALNE

Klub seniora „Jesienna Róża” przy Gminnym Ośrodku Kultury „Jutrzenka”
ul. Wojska Polskiego 6
Zwierzyn

Dyskusyjny Klub Książki przy Publicznej Bibliotece Gminnej
ul. Wojska Polskiego 6, Zwierzyn

Chór „Górkowianki” przy Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Wojska Polskiego 6
Zwierzyn

Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzynie
Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 88/1
66-542 Zwierzyn

Koło Gospodyń Wiejskich
Górecko 49
66-542 Zwierzyn