Logo Gminy Zwierzyn

Informacja Wójta Gminy Zwierzyn o bezpłatnym transporcie dla wyborców niepełnosprawnych

Ocena 0/5

Informacja Wójta Gminy Zwierzyn o bezpłatnym transporcie dla wyborców niepełnosprawnych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Zwierzyn podaje do wiadomości wyborców informację o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Prawo do bezpłatnego transportu mają:

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)    Całkowitej niezdolności do pracy,

2)    Niezdolności do samodzielnej egzystencji,

3)    Całkowitej niezdolności do pracy,

4)    O zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5)    O zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

6)    osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

7)    wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

mają prawo do bezpłatnego transportu   z:

1)    miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest wyborca.

2)    Miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,

3)    lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

 

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

 

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę wójtowi najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. (Należy podać: nazwisko, imię, PESEL wyborcy oraz opiekuna- jeśli ma towarzyszyć, miejsce zamieszkania lub pobytu, wskazać czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, nr telefonu, adres poczty elektronicznej o ile posiada. Ponadto wyborca oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.)

 

Wyborca może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do dnia 13 października 2023 r., ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Wójt informuje wyborcę o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej do dnia 12 października 2023 r.

 

Wójt Gminy Zwierzyn

(-) Karol NEUMANN

Informacja_o_transporcie_niepełnosprawni 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności