Logo Gminy Zwierzyn

Informacja o zrealizowaniu projektu partnerskiego KSOW nr 1/2023

Ocena 0/5

Informacja o zrealizowaniu projektu partnerskiego KSOW nr 1/2023 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 29 marca 2023 r., została zawarta umowa nr 1/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Gminą Zwierzyn jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze wiejskim. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Głównym celem operacji była poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę, jak efektywnie zarządzać swoim przedsięwzięciem, jakie stosować rozwiązania marketingowe, poznali najlepsze wzorce, które będą mogli wdrożyć w dowolnym stopniu również w prowadzonej przez siebie działalności. Projekt objął swoim zasięgiem obszary wiejskie województwa Małopolskiego.

Efekty realizacji operacji:

- przeprowadzony wyjazd studyjny – 1 szt.,

- liczba uczestników, którzy podnieśli swój poziom wiedzy oraz nabyli informacje na temat działalności przedsiębiorstw w województwie Małopolskim – 20 osób + kierowca.

Efektem długotrwałym było zastosowanie nabytej wiedzy i informacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie obszarów wiejskich w Gminie Zwierzyn. Wykorzystanie zdobytego doświadczenia w zakresie tamtejszej turystki przyczyniło się do utrzymywania wysokiej jakości usług, efektywnej promocji, która przyczyni się do wzrostu sprzedaży i większej rozpoznawalności, na terenie Zwierzynia. W ramach realizacji operacji zostały również nawiązane kontakty pomiędzy różnymi grupami biorącymi udział w operacji co może być inspiracją na powstanie struktury współpracy we własnych środowiskach lokalnych, która ułatwi działanie różnym podmiotom.

 

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań partnerem KSOW na www.ksow.pl

 

llllo 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” na lata 2014-2020.

Caption

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności