Wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu w 2022 r.


INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu w dniach 01-03.02.2022r. komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymują dotację na realizację zadania publicznego w roku 2022.
Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela.
OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Zadanie publiczne wskazane w ofercie
tytuł
Wnioskowana kwota dotacji
w zł
Ilość uzyskanych punktów
Przyznana kwota dotacji
w zł 2022
1
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PEŁCZ”
Szkolenie oraz udział drużyn i zawodników w zawodach wojewódzkich i krajowych w tenisie stołowym w 2022  r.
 
 
12000,00
 
32
 
12 000,00
2
Klub Sportowy „NOTEĆ” Górecko
 
 
Rozgrywki ligowe i pucharowe PZPN w klasie A
 
 
 
18930,00
 
31
 
 13 000,00
3
Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Górki Noteckie
 
Rozgrywki ligowe i pucharowe PZPN w klasie B
 
 
20821,00
 
28
 
9 000,00
4
Klub Sportowy „Pionier” Zwierzyn
 
Rozgrywki piłkarskie w 2022 roku
 
32234,00
 
31
 
16 000,00
5
 
Klub Sportów Walki VATAHA
 
 
 
 
 
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i aktywnych form spędzania czasu wśród mieszkańców Gminy Zwierzyn w 2022 roku poprzez uczestnictwo w zajęciach KSW VATAHA
 
 
10000,00
 
 
31
 
 
10 000,00
OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (ZŁOŻONE PO TERMINIE)
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Zadanie publiczne wskazane w ofercie
Wnioskowana kwota dotacji
 
-
-
-
-
-
OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH POMIMO WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH)
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Zadanie publiczne wskazane w ofercie
Wnioskowana kwota dotacji
Powód niedopuszczenia do oceny
 
-
-
-
-
OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA)
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Zadanie publiczne wskazane w ofercie
Wnioskowana kwota dotacji
Powód niedopuszczenia do oceny
1.
-
-
-
                            -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Zwierzyn
      (-)Karol Neumann

Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017