STOP PRZEMOCY!!! GDZIE SZUKAĆ POMOCY


STOP PRZEMOCY!!! GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Gmina Zwierzyn
 • Gminny Punkt  Informacyjno-Konsultacyjny, ul. Wojska Polskiego 27, 66-542 Zwierzyn,
 • Stowarzyszenie „Stolina”, ul. Wojska Polskiego 74, 66-542 Zwierzyn,
 •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Wojska Polskiego 8,   66-542 Zwierzyn,
 •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn,95 761 73 42,
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn,95 761 73 42.
E-mail: gops@zwierzyn.pl
 
Gmina Stare Kurowo
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
ul. Kościuszki 77/4, 66-540 Stare Kurowo, tel. 95 781 95 78, 95 781 95 81,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 77/4, 66-540 Stare Kurowo,
tel. 95 781 95 78, 95 781 95 81,
 •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Pocztowa 8, 66-540 Stare Kurowo, tel.  95 761 53 28.
E-mail:opskurowo@interia.pl
 
Gmina Drezdenko
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 16 51,
 • Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko,  tel. 95 762 16 51,
 • Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 16 51.
E-mail: opsksdrezdenko@drezdenko.pl
 
Gmina Dobiegniew
 • Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 76 11 900,
 •  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 76 11 900.
E-mail: opsdobiegniew@op.pl
 
Gmina Strzelce Kraj.
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.,  95 763 24 05,
 • Zespół Interdyscyplinarny ul. Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj., tel.  95 763 24 05.
 E-mail: sekretariat@mgopsstrzelce.pl
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko
 •  punkt specjalistycznego poradnictwa,  program korekcyjno – edukacyjny  dla osób stosujących  przemoc w rodzinie, punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, tel. 95 763 70 31,
 E-mail: cpr@pro.onet.pl
 
Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.
ul. Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Kraj., tel.95 76 31 197, fax: 95 76 31 196
E-mail: rejon.strzelce@prokuratura-gorzow.pl
 
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.
ul. Brzozowa 1, 66-500 Strzelce Kraj.
tel. 48 477925211,  48 477925212
E-mail:komendant.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl
 
Sąd Rejonowy
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych, Rodzinnych, Nieletnich
Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Kraj. , tel. 95 763 09 56
E-mail:kuratorzy@strzelce-kraj.sr.gov.pl
 
Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie można uzyskać również w następujących ośrodkach:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 721 41 60
Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 801 120 002
 

 


Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017