Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w Zwierzynie w zakresie budowy chodnika


 

 

Projekt "Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w Zwierzynie w zakresie budowy chodnika" został zatwierdzony przez Przezes Rady Ministrów do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 7 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Zwierzyn podpisał umowę na dofinansowanie w/w zadania. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 624.064,00 zł. 

Planowana całkowita wartość projektu to 891240,00zł

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

 

Zadanie przebudowy drogi gminnej obejmuje wykonanie 994 mb chodnika po lewej stronie drogi na ul. Kościelnej w Zwierzynie i ma na celu poprawę jakości poruszania się i bezpieczeństwo pieszych. Aktualnie jest tylko jezdnia z nawierzchnią asfaltową, brak chodników po obu stronach jezdni. Prace budowlane obejmują: zdjęcie humusu w obrębie budowanego chodnika i zjazdów, wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdów i poboczy, wbudowanie elementów bezpieczeństwa ruchu - 4 progi zwalniające, wykonanie kanału technologicznego, profilowanie 954 mb poboczy, profilowanie terenów zielonych w celu prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego.
 Zaplanowano chodnik o szerokość 1,5 m do 2,0m na długości 889mb, chodnik wzmocniony o szerokość ok.1,5 m, na długości 105mb,   z nawierzchnią z kostki betonowej i spadek poprzeczny jednostronny 2%,. Zaplanowano zjazdy indywidualne szerokość 3,0 do 4,5 m, z nawierzchnia z kostki betonowej z przecięciem krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub łukiem R=5m, z pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania. Zaplanowano zjazdy publiczne o szerokość 4,5 i 5,0 m, z nawierzchni bitumicznej,
Zaplanowano następującą konstrukcję nawierzchni: chodnik wzmocniony: 8 cm kostka betonowa,5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 15 cm podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 10 cm –mieszanka kruszywa związanego cementem C1,5/2,0
Chodnik: 8 cm kostka betonowa kolor piaskowy, 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 10 cm – mieszanka kruszywa związanego cementem C1,5/2,0
Zjazdy z kostki betonowej 8 cm – kostka betonowa kolor piaskowy, 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 15 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Zjazdy asfaltowe 4 cm – warstwa ścieralna AC11S, 4 cm – warstwa wiążąca AC11W, 20 cm – podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Powstanie 1587 m² nawierzchni z kostki brukowej (chodnik - kostka w kolorze żółty piaskowy, zjazdy - kolor czerwony) oraz 67 mkw. nawierzchni z betonu asfaltowego, 2012 mkw. terenów poboczy i 244 kw. umocnionych poboczy betonowych płytą ażurową. 
Wody opadowe z powierzchni chodnika odprowadzane są za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w przyległe tereny zielone. Ponadto zaprojektowano do wykonania oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
 
 
 W dniu 1 czerwca 2022 roku podpisano umowę z wykonwcą na realizacje zadania. Wartośc robót po przetargu wynosi 923 659,71 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót to 31.08.2022 r.
 
Inspektorem nazdoru został Pan Adrian Borowski.
 
 
 

 

 

 

 


Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017