Program Korekcyjno-Edukacyjny


  Program Korekcyjno-Edukacyjny – dla osób stosujących przemoc w rodzinie organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w terminie wyznaczonym przez w/w Centrum.
 
Program Korekcyjno-Edukacyjny jest bezpłatny edyzja 2021 dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
 
Cele Programu:
 
Ø Psychoedukacja osób stosujących przemoc w rodzinie w kierunku zmian zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników,
Ø Redukcja zachowań przemocowych,
Ø Zwiększenie kontroli nad zachowaniami agresywnymi,
Ø Kształtowanie odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe,
Ø Nauka nowych sposobów rozwiązywania problemów,
Ø Nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej,
Ø Nauka umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego,
Ø Trening umiejętności społecznych.
 
Adresaci Programu:
Ø Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uznały, że nie radzą sobie z emocjami,
Ø Osoby objęte procedurą ,,Niebieskie Karty”,
Ø Osoby wskazane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz organy ścigania.
 
Treści Programowe:
 
Ø Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny, obejmujący działania psychologiczne, edukacyjne i socjalizacyjne,
Ø Realizacja zajęć przebiegnie w formie grupowej oraz indywidualnej,
Ø Podczas sesji uczestnik zostanie zapoznany z celami i przebiegiem programu,
Ø Kandydaci do uczestnictwa w Programie będą zobowiązani do złożenia deklaracji przystąpienia do Programu.
 
Chcesz coś zmienić w życiu, zacznij zmieniać swoje zachowania!
Podstawą do zmiany jest praca nad sobą!
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu nr telefonu 95 762 09 30 lub 95 763 70 31.
Osoby, które wyrażają zgodę na udział w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku wypełniają deklarację. 

Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017