Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZWIERZYN z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

10-10-2022

 Wójt Gminy Zwierzyn zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zainteresowane działaniem na rzecz Gminy Zwierzyn do konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

W załączeniu formularz do wniesienia uwag oraz Projekt Programu Współpracy na 2023 rok.
 
Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące projektu Programu Współpracy na 2023 rok, prosimy o przekazanie w terminie do 31 października  2022 r. osobiście do sekretariatu pokój nr 11 Urzędu Gminy Zwierzyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugminy@zwierzyn.pl  lub listownie na adres: Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn.
 
Dodatkowych informacji udziela Beata Mijała – tel. 957617580, wew. 41.
e-mail: 
male_projekty@zwierzyn.pl   
 
Serdecznie zapraszam do konsultacji.
 
                                                                                             
                                                                                                  Z poważaniem
 
                                                                                             Wójt Gminy Zwierzyn
                                                                                              (-) Karol Neumann
Zwierzyn, dnia 10.10.2021 r.
 
 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017