Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2022-2030

20-06-2022

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Zgodnie z zarządzeniem nr WG.120.72.2022 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 10.06.2022r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2022-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.
Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.
Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w ankietyzacji.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 26.07.2022r. w następujący sposób :
1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego wraz z projektem Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zwierzyn (https://bip.zwierzyn.pl) i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zwierzyn: www.zwierzyn.pl    do dnia 26.07.2022 r. poprzez złożenie formularza  w siedzibie Urzędu Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8,66-542 Zwierzyn (pokój nr 11) lub przesłanie go  pocztą na adres Urzędu Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8,
66-542 Zwierzyn (decyduje data wpływu do Urzędu);
2) elektronicznie poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_zwierzyn   lub z wykorzystaniem platformy ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Zwierzyn e-PUAP /31m56cltwb/skrzynka (decyduje data wpływu do Urzędu),
Konsultacje potrwają od 21 czerwca 2022r. do 26 lipca 2022r.
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zwierzyn, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zwierzyn oraz na stronie internetowej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.
Wójt Gminy Zwierzyn
Karol Neumann

 

 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017