NABÓR NA KOLONIĘ – LUBUSKA IZBA ROLICZA

02-06-2022

Szanowni Państwo,
Tradycyjnie już, jak co roku Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonię.
Tegoroczny turnus odbędzie się w terminie od 19.08.2022 r.- 27.08.2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza Morska” w Jarosławcu (ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec).
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://lir.agro.pl
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2022 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika. 
W wypoczynku letnim mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 1 stycznia 2006 r.), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS, tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie w jakim jest organizowana kolonia.
Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł (siedemset złotych). Wpłaty należy dokonać po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnika kolonii do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze,  tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko, do dnia 20 czerwca br. na rachunek bankowy:
Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa
BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710
z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii. termin turnusu.
W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione:
  • zakwaterowanie ,
  • wyżywienie ( 5 posiłków),
  • opiekę wychowawcy, kierownika i opiekę medyczną,
  • program turystyczny,
  • ubezpieczenie,
  • transport z miejsca zbiórki na kolonie i z powrotem ;
W chwili obecnej nie są jeszcze znane wytyczne określające zasady organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w czasie tegorocznych wakacji w związku z epidemią COVID -19, jednakże prosimy o wypełnienie i dostarczenie stosownych dokumentów, które wymagane były w roku ubiegłym.
Jak co roku, w celu sprawnego przeprowadzenia naboru prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami i prawidłowe ich wypełnienie (właściwe wypełnienie formularzy, przesyłanych zazwyczaj przez Państwa pocztą tradycyjną, pozwoli uniknąć późniejszego wezwania do ich uzupełnienia).
Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć w terminie do 30 czerwca  br. na adres:
Lubuska Izba Rolnicza
Kożuchowska 15a
65-364 Zielona Góra

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze. 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017