BEZPŁATNIE USUŃ AZBEST !!!

25-03-2022

Wójt Gminy Zwierzyn informuje, o możliwości dofinansowania w formie dotacji, do zadań polegających na demontażu, zabezpieczeniu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Zwierzyn.
 
Projekt jest realizowany corocznie w ramach dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zwierzyn, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
W ramach zadania firma z którą Gmina Zwierzyn podpisze umowę, może zarówno dokonać demontażu powierzchni dachowej zawierającej azbest lub też odbioru uprzednio ściągniętych płyt. Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym działaniem.
 
UWAGA!  Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 
 W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w roku 2022, winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Zadanie zostanie przeprowadzone w okresie lipiec – sierpień 2022 r.
 
Kompletne wnioski można składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Zwierzyn lub pokoju nr 27.
 
Wnioski do pobrania stacjonarnie w Urzędzie Gminy Zwierzyn lub na www.bip.zwierzyn.pl zakładka AZBEST.
 
Wszelkich informacji udziela Mariusz Zabłocki – insp. ds. gospodarki mieszkaniowej, przestrzennej i budownictwa.
Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, pok. nr 27,

tel. 95 761 75 80 wew. 33 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017