KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

05-01-2022

 Wójt Gminy Zwierzyn
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej na terenie
Gminy Zwierzyn w 2022 r.
    Cel Zadania: Rozwój i poprawa warunków życia mieszkańców gminny Zwierzyn poprzez zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb.
 
       Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zwierzyn (pok. 11) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn w terminie od 05.01.2022 r. do 31.01.2022 r. do godz. 17:00 (decyduje data wpływu).
 
 
 Zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej należy dokonać w ciągu  7 dni po ogłoszeniu konkursu.
 

  Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017