UWAGA zmiana wniosków - Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

21-10-2021

  Gmina Zwierzyn  zamierza aplikować o środki w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu uczniów z rodzin popegeerowskich.

 
 Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:
 
1.       . zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej  lub występowało mienie /nieruchomości PGR  tj. w Brzezince, Górczynie, Górecku, Górkach Noteckich, Przysiece, Sarbiewie, Sierosławicach, Zagajach, Zwierzynie i Żółwinie
2.      .  są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach, (dziecko, wnuk, prawnuk)
3.     . nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Rodzice/ opiekunowie prawni oraz uczniowie pełnoletni zamieszkujący na terenie Gminy Zwierzyn spełniający powyższe warunki zainteresowani otrzymaniem wsparcia powinni  do dnia 29 października 2021 r. złożyć wypełnione oświadczenia, w sekretariacie Urzędu Gminy Zwierzyn przy ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn lub za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP. Liczy się data wpływu do Urzędu Zwierzyn.
Informacje na temat projektu można  także uzyskać w Urzędzie Gminy Zwierzyn  pod numerem telefonu:  957617580 w. 41
Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!
 
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.
Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
1. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
2. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
3. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu.
 
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017