Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

NABÓR WNIOSKÓW RLGD "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE"

09-04-2021

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” ogłasza nabór Nr 1/2021 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020


http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/400-rlgd-pojezierze-dobiegniewskie-oglasza-nabor-nr-1-2021-wnioskow-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020

 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
 
I.Termin składania wniosków: 04 maja 2021 roku  –  18 maja 2021 roku.
II. Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7,  66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.
III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:
Zakres tematyczny operacji:
 
  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
Limit środków ogółem na zakres tematyczny 454 619, 42 zł
Przedsięwzięcie: Budowa, rozbudowa lub remont baz noclegowych i gastronomicznych, w tym utworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy.
Limit środków razem: 379 619,40 zł
Limit środków na wnioskodawcę:  126 539,80 zł
Przedsięwzięcie:  Inwestycje związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej poza sektorem rybackim o charakterze innowacyjnym wraz z  tworzeniem nowych miejsc pracy lub utrzymaniem już istniejących miejsc pracy
Limit środków razem: 75 000,02 zł
Limit środków na wnioskodawcę:  75 000,02 zł
 
  • Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
Przedsięwzięcie: Działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu oraz ochrony przyrody.
Limit środków ogółem na zakres tematyczny: 26 671,00 zł
Limit środków na wnioskodawcę:  26 671,00 zł

Pliki do pobrania:


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017