Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI ZWYCZEJNEJ RADY GMINY ZWIERZYN

17-03-2021

MIESZKAŃCY GMINY ZWIERZYN
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713 i 1378) oraz §17 uchwały Nr IX/54/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 maja 2019r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r. poz. 1692) zawiadamiam, że XXX zwyczajna Sesja Rady Gminy Zwierzyn odbędzie się dnia 24 marca 2021r. o godz. 13:00  w trybie zdalnym.
 
Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Zwierzyn:
 
1. Otwarcie XXX zwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Zwierzyn z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Zwierzyn z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
5. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Zwierzyn (Druk Nr XXX/177/2021)
b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn na 2021 rok (Druk Nr XXX/178/2021)
c) nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Zwierzyn (Druk Nr XXX/179/2021)
d) nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Zwierzyn (Druk Nr XXX/180/2021)
e) zmiany uchwały budżetowej na rok 2021(Druk Nr XXX/181/2021)
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2021-2030 (Druk nr XXX/182/2021)
7. Przedstawienie apelu dotyczącego solidarności z osobami LGBT+
8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Zwierzyn. 


Pliki do pobrania:


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017