Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

31-12-2020

 Wójt Gminy Zwierzyn

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Zwierzyn w 2021 r.

    Cel Zadania: Rozwój i poprawa warunków życia mieszkańców gminny Zwierzyn poprzez zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb.

 

       Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zwierzyn lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn w terminie od 04.01.2021 r. do 27.01.2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu).

 

 

 Zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej należy dokonać w ciągu  7 dni po ogłoszeniu konkursu.

 

 Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017