Zawiadomienie o XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zwierzyn w trybie zdalnym

03-11-2020

 RG.0002.26.20020                                                                         Zwierzyn, dnia  02.11.2020r.                                                                               

                                                                                              

                                         MIESZKAŃCY GMINY ZWIERZYN

 

                                                                                       

              Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz §17 uchwały Nr IX/54/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 maja 2019r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r. poz. 1692) zawiadamiam, że dnia 06 listopada o godz. 1500 odbędzie się  w trybie zdalnym XXVI  Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zwierzyn. Udział w sesji będzie możliwy bezpośrednio przed ekranem w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie ul. Strzelecka 3A.

Porządek obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zwierzyn

1)      Otwarcie XXVI  nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Przedstawienie porządku obrad.

3)      Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Zwierzyn o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

5)      Zamknięcie XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zwierzyn.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Gminy Zwierzyn

                                                                                       (-) Mariusz Krzyżanowski

 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017