Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Zawiadomienie o XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zwierzyn w trybie zdalnym

03-11-2020

 RG.0002.26.20020                                                                         Zwierzyn, dnia  02.11.2020r.                                                                               

                                                                                              

                                         MIESZKAŃCY GMINY ZWIERZYN

 

                                                                                       

              Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz §17 uchwały Nr IX/54/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 maja 2019r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r. poz. 1692) zawiadamiam, że dnia 06 listopada o godz. 1500 odbędzie się  w trybie zdalnym XXVI  Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zwierzyn. Udział w sesji będzie możliwy bezpośrednio przed ekranem w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie ul. Strzelecka 3A.

Porządek obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zwierzyn

1)      Otwarcie XXVI  nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Przedstawienie porządku obrad.

3)      Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Zwierzyn o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

5)      Zamknięcie XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zwierzyn.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Gminy Zwierzyn

                                                                                       (-) Mariusz Krzyżanowski

 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017