BEZPŁATNIE USUŃ AZBEST !!!

13-03-2020

  

Wójt Gminy Zwierzyn informuje, o możliwości dofinansowania w formie dotacji, do zadań polegających na demontażu, zabezpieczeniu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Zwierzyn.
 
Projekt jest realizowany corocznie w ramach dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zwierzyn, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Termin realizacji projektu przypada na miesiące letnie każdego roku w zależności od terminu przekazania środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         w Zielonej Górze.

W ramach zadania firma z którą Gmina Zwierzyn podpisze umowę może zarówno dokonać demontażu powierzchni dachowej zawierającej azbest lub też odbioru uprzednio ściągniętych płyt. Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym działaniem.
 
UWAGA!  Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w roku 2020, winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
Kompletne wnioski można składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Zwierzyn lub pokoju nr 27.
Wnioski do pobrania stacjonarnie w Urzędzie Gminy Zwierzyn lub na www.bip.zwierzyn.pl zakładka AZBEST.
 
Wnioski nie zrealizowane w roku bieżącym będą załatwiane w latach następnych.
 
Wszelkich informacji udziela Mariusz Zabłocki – insp. ds. gospodarki mieszkaniowej, przestrzennej i budownictwa.
Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, pok. nr 27,
tel. 95 761 75 80 wew. 33
 

Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Brak nadchodzących wydarzeń

Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017