INFORMACJA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 -ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DOT. NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

17-04-2020

 Informacja dotycząca zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

 
Celowy Związek Gmin SGO5 informuje, iż:
Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł miesięcznie za daną nieruchomość.
Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji.
Ulga przysługuje na jedną nieruchomość, w przypadku dwóch lub więcej deklaracji złożonych na jeden dom w zabudowie jednorodzinnej zwolnienie z opłaty nie przysługuje.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika bądź nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia weryfikację upoważnionemu pracownikowi CZG SGO5 zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, w drodze decyzji traci prawo do zwolnienia. Ponowne skorzystanie z ulgi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji.

W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów o tego właściciela nieruchomości oraz nie będzie można ich przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Przepisy dotyczące budowy kompostownika : kompostownik (mały – do 10 m sześc.), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu.

Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

cid:image001.png@01D24AFA.09F4E710

 

Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Brak nadchodzących wydarzeń

Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017