Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Termomodernizacja Urzędu Gminy w Zwierzynie

07-08-2017

 

Gmina Zwierzyn realizuje projekt  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie” – wartość dofinansowania 672601,48 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Podziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

W ramach projektu zostaną docieplone ściany, stropy i dach. Wykonana zostanie  instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem paneli na dachu, wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV, wymiana oświetlenia na oświetlenie LED, wykonanie elewacji.

Termomodernizacja obejmie również budynek Gminnego Ośrodka Kultury Jutrzenka w Zwierzynie.

Roboty termomodernizacyjne, zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego projektu dotyczą robót budowlanych i wykonanie instalacji zewnętrznych. Prace te wynikają z audytu energetycznego dla budynku i dotyczą głębokiej termomodernizacji.

Całość robót termomodernizacyjnych obejmuje:

•          termomodernizację budynku Urzędu Gminy,

•          wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem paneli na dachu budynku,

•          wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV,

•          wymianę luksferów na okna PCV,

•          wymianę świetlika dachowego na nowy,

•          wymianę dachu z dachówki i papy asfaltowej na blachę,

•          przeniesienie klimatyzatorów ze ściany frontowej na dach,

•          wymienię daszków nad drzwiami wejściowymi,

•          przemurowanie i otynkowanie kominów,

•          wykonanie zakończeń przewodów wentylacyjnych z rur z blachy kwasoodpornej wraz z daszkami,

•          wymianę daszków wentylacyjnych na kominach,

•          wymianę wywiewek od pionów kanalizacyjnych,

•          odnowienie przewodów nawiewnych do piwnicy,

•          wymianę okien drewnianych na nowe z PCV,

•          wykonanie nowego opierzenia, rynien i rur spustowych,

•          wykonanie nowej podbitki dachu,

•          wymianę parapetów zewnętrznych,

•          wykonanie cokołów, murków z  żywicy epoksydowej,

•          wymianę szafki gazowej na nową z blachy kwasoodpornej wraz z zabudową rur gazowych oraz montażem kratek wentylacyjnych,

•          demontaż starej instalacji odgromowej i montaż nowej,

•          wymianę kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku,

•          wymianę szafki elektrycznej,

•          odnowienie krat w oknach,

•          - odnowienie lub wymiana blaszanych pokryw wsypów do piwnicy,

•          odnowienie balustrad metalowych,

•          montaż herbu na elewacji bocznej północnej,

•          wymianę oświetlenia na oświetlenie LED,

•          wykonanie oświetlenia herbu,

•          przełożenie kamer (3 sztuki),

•          wymianę uchwytów zewnętrznych na flagi,

•          odnowienie schodów zewnętrznych (ułożenie płytek ceramicznych mrozoodpornych),

•          wymianę wycieraczki metalowej przy wejściu z tyłu budynku wraz z wylewką betonową,

•          wymianę wyłazu dachowego,

•          usunięcie masztu na dachu,

•          zdemontowanie tablic informacyjnych wraz z montażem nowych.

 

W ramach robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności i zasadami przedmiotowego konkursu wszystkie koszty będą związane z robotami termomodernizacyjnymi i jako takie są to koszty w 100% kwalifikowalne. 

 

Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

1.         Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku UG w Zwierzynie o 366,41 MWh/rok (64,19 %),

2.         Redukcja emisji CO2 o 77,13 Mg CO2 / rok (64,85 %) dla budynku UG w Zwierzynie, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród.

3.         Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku UG w Zwierzynie, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowania na energię elektryczną o 29,70 MWh/rok (65,35 %).

4.         Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej Gminy, poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych o mocy 19,6 kW

 

 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017