Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

06-11-2019

OGŁOSZENIE
 
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzący z działalności rolniczej
 
W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Zwierzyn do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Zwierzyn. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Zwierzyn w sekretariacie  pokój nr 11 lub/i pokój nr 24 -II piętro, pocztą e-mail: na adres rolnictwo@zwierzyn.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn  z dopiskiem: „Ankieta - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Zwierzyn, na stronie internetowej www.zwierzyn.pl oraz u Sołtysa. 
 
Termin składania ankiet upływa 25 listopada 2019 r.
 
O zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu.
Odpady jakie będą odbierane bezpłatnie to: folie po sianokiszonkach, czarne folie po kiszonkach i tunelach foliowych, worki po nawozach, opakowania typu BIG-BAG, sznurki oraz siatki z balotów.

Wszystkie wymienione odpady muszą być posegregowane wg rodzaju:
– folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,
– folia po balotach sianokiszonek,
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.

Zadanie ma zostać rozpoczęte w 2020 roku.
Szczegółowy termin i miejsce zbiórki odpadów (zostanie wskazane jedno miejsce na terenie gminy w które rolnik musi dostarczyć posegregowane odpady) zostanie podany do publicznej wiadomości po zakwalifikowaniu Gminy do Programu o którym mowa wyżej.

Uwaga:
Opakowania po środkach ochrony roślin  nie będą odbierane, gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.
 
 
Wójt Gminy Zwierzyn
 

/-/ Karol Neumann 


Pliki do pobrania:


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017