Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

10 - lecie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Dobiegniewskie"

29-07-2019

 W dniu 27 lipca br. Stowarzyszenie nasze obchodziło 10 – lecie swojego istnienia.

Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury Jutrzenka w Zwierzynie. Mieliśmy zaszczyt gościć   Wojewodę Lubuskiego Pana Władysława Dajaczka, gościliśmy także Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Pana Wojciecha Kozieję, Kierownika Wydziału Rybactwa w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi i lokalnych samorządowców – Starostę Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego – Pana Bogusława Kierusa, Wicestarostę Powiatu Strzeleckio-Drezdeneckiego Pana Pawła Antczaka, Burmistrz  Dobiegniewa Panią Sylwię Łaźniewską,Wójta  Gminy Kłodawa Panią Annę Mołodciak, Burmistrza Skwierzyny Pana Leszka Hołownię, Wójta Gminy Stare Kurowo Panią  Magdalenę Szydełko, Wójta Gminy Zwierzyn Pana Karola Neumanna, Zastępcę Burmistrza Drezdenka Pana Mateusza Grzymałowskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Panią Jadwigę Janusz.

Galę otworzył przemówieniem Prezes Pan Kazimierz Szmid. W wystąpieniu swoim przywołał wspomnienia sprzed dziesięciu lat, kiedy powstała nasza grupa, o trudnościach na początku jej działania, o tym jak się rozwijała. Podziękował wszystkich osobom zaangażowanym w pracę stowarzyszenia zarówno członkom obecnym jak i byłym, członków organów a także byłym i aktualnym pracownikom biura.  

W prezentacji przedstawiono rezultaty pracy RLGD „Pojezierza Dobiegniewskiego w latach 2009-2019.

https://youtu.be/CmEQLYAd9dE

Następnym podniosłym momentem gali było odznaczenie zasłużonych za pracę społeczną oraz zaangażowanie w realizację zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. roku Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Kazimierz Szmid oraz Tadeusz Bednarczuk.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2019 r. roku Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali Ryszard Karlicki oraz Janusz Margan.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski.

Następnie głos zabrał Pan Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Podziękował za 10 lat pracy Stowarzyszenia. Mówił o znaczeniu naszej grupy dla rozwoju lokalnego, szczególnie w zakresie wykorzystania potencjału naszego obszaru tj. aspektów przyrodniczychi środowiskowych.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Pan Tadeusz Bednarczuk Wiceprezes RLGD. podziękował za docenienie pracy społecznej odznaczonych.

Postanowieniem Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 czerwca 2019 roku Odznaką Honorową "Zasłużony Pracownik Morza" odznaczony został Bogusław Dobrzański. Aktu dekoracji, z upoważnienia Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokonał Pan Kazimierz Szmid Prezes RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

Odznaczony Pan Bogusław Dobrzański podziękował za docenienie jego wieloletniej pracy w rybactwie.

Z okazji jubileuszu 10 – lecia Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” podziękował  za współpracę, pomoc przy realizacji zadań naszego stowarzyszenia a także  za wszelkie udzielone wsparcie :

  • Panu Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi,
  • Panu Marszałowi Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszynowi w imieniu Pana Marszałka statuetkę odebrał Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa I Rozwoju Wsi Pan Wojciecha Kozieja,
  • Panu Edwardowi Tyranowiczowi byłemu Staroście Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego aktualnie członkowi Zarządu Powiatu w jego imieniu statuetkę odebrał Starosta Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego Pan Bogusław Kierus,
  • Panu Wojciechowi Kozieji Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa I Rozwoju Wsi,
  • Panu Henrykowi Dunasowi Kierownikowi Wydziału Rybactwa w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi.

Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Ronictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Pan Wojciech Kozieja, podziękował w imieniu swoim oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna za zaproszenie a także podziekował za 10 lat współpracy.

Medalami 10 lecia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” zostali uhonorowani członkowie –założyciele naszego stowarzyszenia. W grupie tej znalazły się  Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Gminy, przedstawiciele firm oraz osoby fizyczne biorące udział w spotkaniu założycielskim w dniu 30 lipca 2009 roku.

W imieniu odznaczonych głos zabrał przedstawiciel rybaków Pan Janusz Margan – Przewodniczący Rady RLGD Pojezierze Dobiegniewskie. W wystąpieniu swoim mówił o trudach pracy rybaka a w anegdocie o wartościach dodanych takiej pracy – świeżym powietrzu, kontakcie z przyrodą i „jeszcze zapłatą za taką przyjemną pracę”.

Pan Wiceprezes Grzegorz Stosiszyn z Polskiego Towarzystwa Rybackiego zabrał głos, przywołując bolączki współczesnego rybactwa śródlądowego.

Pan Jakub Roszuk Prezes RLGD Opolszczyzna zaapelował do samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej o wspieranie działań mających na celu utrzymanie istnienia Lokalnych Grup Rybackich na trenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem grup wspierających rybaków śródlądowych.

Zakończenie części oficjalnej obchodów 10-  lecia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” uświetnił występ Jana Popisa – wysłuchaliśmy klasyków muzyki rozrywkowej.

Po części oficjalnej w trakcie serwisu kawowego oraz wspólnej biesiady przy daniach z ryb uczestnicy spotkania wspominali dziesięciolecie wspólnej pracy, wymieniali się doświadczeniami, pojawiły się nowe pomysły oraz plany na przyszłą aktywność naszego stowarzyszenia.

Wszystkim przybyłym gościom jeszcze raz pragniemy podziękować za przybycie, szczególnie dziękujemy za wszelkie uzyskane wsparcie oraz zaangażowanie w trakcie istnienia 10 lat RLGD Pojezierza Dobiegniewskiego. Mamy nadzieję na spotkania w przynajmniej takim samym gronie w następnych latach oraz świętowanie kolejnych okrągłych jubileuszy.

Dziękujemy również Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Zwierzynie Panu Markowi Popis za udostępnienie sali, której remont  był współfinansowany z  Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017