ZEBRANIE WYBORCZE SOŁECTWA ŻÓŁWIN

04-02-2019

 

OGŁOSZENIE

 

 

         Wójt Gminy Zwierzyn informuje, iż w dniu 9 lutego 2019r. (sobota) w salce wiejskiej w Żółwinie o godz. 1300, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żółwin.

 

      W przypadku braku wymaganej frekwencji, o której mowa w § 34 ust. 1 Statutu Sołectwa o godzinie 1330 tego samego dnia odbędzie się zebranie wiejskie w drugim terminie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności,
2. Przyjęcie porządku Zebrania,
3. Sprawozdanie   z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2015-2019,
4. Poinformowanie o warunkach wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego,
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (w liczbie 3 osób),
6. Wybór Sołtysa:  a) zgłaszanie kandydatur, b) głosowanie tajne,  c) ogłoszenie wyników,
7. Wybór Rady Sołeckiej,
8. Wolne wnioski i zapytania,
9. Zamknięcie zebrania.                    
                 

                                           


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Sobota (25 Maj 2019)
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017