Budowa remizy dofinansowanej z WFOŚiGW

20-02-2018

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców na obszarze Gminy Zwierzyn i regionu lubuskiego oraz usuwaniu skutków katastrof. Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:
• Poprawa możliwości podejmowania sprawnych specjalistycznych działań ratowniczych i gaśniczych (w tym w odpowiedzi na katastrofy ekologiczne i poważne awarie)
• Spełnienie przez jednostkę OSP w Zwierzyniu wymogów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie pełnej gotowości do podejmowania natychmiastowych działań operacyjnych.
Status prawny i sytuacja wnioskodawcy, zabezpieczenie rzeczowe, finansowe i kadrowe gwarantują powodzenie inwestycji, nie ma zagrożenia w zakresie utrzymania trwałości projektu


Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą: wzrost poziomu zdolności bojowej jednostek OSP na obszarze powiatu strzelecko-drezdeneckiego, dostosowanie remizy OSP Zwierzyn do wymogów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zminimalizowanie ryzyka awarii sprzętu specjalistycznego i pojazdów pożarniczych.


Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Sobota (25 Maj 2019)
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017