Informacja o zrelizowanych inwestycjach w latach 2014-2018

07-09-2018

W związku z krążącymi informacjami, że w ostatniej kadencji głównie wykonywano inwestycje w jednej miejscowości Gminy pragnę przedstawić Państwu listę inwestycji i zadań, które były wykonane w naszej Gminie.
Pragnę jeszcze raz przypomnieć, że kolejność czy terminy realizacji inwestycji, czy zadania jest zależna od instytucji, które ogłaszają nabory bądź finansują zadania.

Inwestycje wykonane na terenie Gminy, o które zabiegaliśmy, a które w 100% sfinansowane zostały ze środków inwestorów:

• Dworzec PKP w Zwierzynie – inwestycja, o którą zabiegał mój poprzednik – wartość inwestycji 4.000.000 zł
• Linie energetyczne przesyłowe podziemne: Zwierzyn –Górecko, Zwierzyn – Sierosławice- Zagaje- Żółwin – 4 km, wartość inwestycji 5.000.000 zł
• Drogi wojewódzkie:
• Zmodernizowany odcinek Zwierzyn – Łącznica na drodze wojewódzkiej 156 – długości 2,6km, wartość inwestycji 2.500.000zł
• Naprawiony mostek na Kanale Młynówka – droga 156
o Odwodnienie odcinka od kiosku do Młynówki- droga wojewódzka 156
o Chodnik od dworca PKP do skrzyżowania z drogą wojewódzką 157
• Drogi powiatowe:
o Górki Noteckie w kierunku Przyłęgu – 1 km –wartość inwestycji 600.000zł
o Zwierzyn – Górecko – 1 km- wartość inwestycji 600.000zł
o Zwierzyn – Gardzko – 0,6 km – wartość inwestycji 600.000 zł
o Chodnik przy ul. Wojska Polskiego 500m
o Dwie zatoczki dla pojazdów – przy Bajkowym Przedszkolu i przy banku wartość inwestycji 400.000zł
o Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+022 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021 wartość inwestycji 200.000zł

• Światłowody , szybki internet do szkoły w Zwierzynie, Górkach Not. i Gościmcu
• Modernizacja kanału Otok na odcinku Górki Noteckie- Płomykowo – Santok długości 4km, wartość inwestycji 2.000.000 zł
• Coroczne czyszczenie podstawowych cieków w Gminie – 80km wartość inwestycji 800.000 zł
Ponadto w porozumieniu ze Starostą Powiatu ma być wykonana dokumentacja geodezyjna całej Gminy o wartości 3.000.000 zł dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Inwestycje, które wykonaliśmy przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (krajowych i unijnych)

• Budowa Publicznej Biblioteki Gminnej w Zwierzynie – dofinansowanie 85% z Ministerstwa Kultury, wartość inwestycji 1.300.000zł
• Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zwierzyn i Gminnego Ośrodka Kultury, dofinansowanie 85% z RPO Lubuskie 2020, wartość inwestycji 870.000zł
• Remont drogi na odcinku ul. Szkolna – Golczewice – dofinansowanie w wysokości 80% z Dyrekcji Lasów Państwowych, długość 2,6 km drogi, 400 metrów chodnika, wartość inwestycji 1.600.000 zł
• Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich – dofinansowanie w wysokości 63,63% z PROW 2014-2020, wartość inwestycji 1.200.000 zł
• Budowa remizy OSP w Zwierzynie – dofinansowanie 50% z Komendy Głównej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wartość inwestycji 1.200.000zł
• Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Górkach Noteckich i Gościmcu – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 30%, wartość inwestycji
• Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury – dofinansowanie w wysokości 300.000zł z PO RYBY
• Poprawa efektywności nauczania w Gminie Zwierzy, dofinansowanie 170.000zł w ramach RPO Lubuskie 2020
• Dofinansowanie w wysokości 95% i 85% na imprezy cykliczne tj. rajd rowerowy, zawody wędkarskie, zawody strażackie, marsz nordic walking, dożynki, gminny dzień dziecka, dni gminy Zwierzyn
• Drogi gminne modernizowane przy wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – dofinansowanie 30-40 % - asfalt
o Sierosławice 1,5 km
o Górecko 0,5 km
o Brzezinka 1,1 km
o Górki Noteckie – Brzezinka 1,92 km
Inwestycje wykonane ze środków własnych budżetu Gminy Zwierzyn

• Odwodnienie dróg i remont przepustów Rzekcin 1,3 km oraz Zagaje, Żółwin 7km przy wsparciu z Funduszu Sołeckiego
• Utworzenie i wyposażenie archiwum gminnego według nowoczesnych standardów
• Drogi nawierzchni szutrowej:

o Zwierzyn ul. Jasna 0,15 km
o Górecko 0,7 km
o Zwierzyn ul. Leśna odwodnienie powierzchniowe
• Wykonano inwentaryzację cmentarzy oraz z otrzymanych opłat wykonano szereg prac porządkowych, wymieniono ogrodzenia, odświeżenie i malowanie kaplic, układanie chodników, zlikwidowano betonowe śmietniki,
• Utwardzenie, odwodnienie i skanalizowanie parkingu przy Urzędzie Gminy Zwierzyn
• Wprowadziliśmy fundusz sołecki dzięki niemu:
• powstały place zabaw w Zwierzynie, Żółwinie, Błotnie i Sarbiewie
• są remontowane i doposażone sale wiejskie
• remontowane drogi i chodniki
• doposażono OSP
• doposażono kluby sportowe
• uruchomiliśmy wraz ze SWAL niepubliczne przedszkole w Gościmcu, które działa 3 lata
• wybudowaliśmy wodociąg w Przysiece 1000mb i 400m w Górkach Noteckich
• wymiana sieci wodociągowej Zwierzyn – Przysieka 800mb
• dokończyliśmy rekultywację nieczynnego wysypiska śmieci w Górkach Noteckich
• ponownie uruchomiliśmy PSZOK w Górkach Noteckich
• wykonujemy bieżące remonty szkół w Górkach Noteckich, Gościmcu i Zwierzynie według wytycznych służb zewnętrznych (Straż Pożarna, SANEPID)
• wyremontowano dachy na budynkach komunalnych w Zwierzynie na ul. Podgórnej, Strumykowej i Wojska Polskiego, w Górecku oraz Górkach Not. na Kolejowej (wspólnota )
• wspólnie z Centrum Integracji Społecznej poprawiono estetykę Gminy, utworzono klomby i nasadzenia przy Banku, Poczcie, dworcu PKP, GOK-u i Ośrodku Zdrowia,.
• wykonaliśmy dokumentację na:
• budowę ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich
• remont Sali wiejskiej w Gościmcu
• ciąg pieszo-rowerowy Zwierzyn – Przysieka – Jezior Żwirka
• modernizacji drogi gminnej ul. Zamkowej w Górkach Noteckich
• budowa wodociągu na odcinku Zwierzyn – Łącznica

Ponadto prowadzimy rozmowy w sprawie gazyfikacji gminy oraz wymiany oświetlenia drogowego na oświetlenie energooszczędne.


Opracowano i uchwalono;
Strategie Gminy Zwierzyn
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zwierzyn
Program usuwania i utylizacji azbestu


Powyższe informację pozostawiam Państwa ocenie.

                                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                                           Tomasz Marć
                                                                                                                                            Wójt Gminy Zwierzyn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Sobota (25 Maj 2019)
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017