REMIZA OSP ZWIERZYN

17-05-2018

 Drodzy Mieszkańcy!

Wybudowaliśmy i wkrótce oddamy do użytku nowoczesną, bardzo funkcjonalną i wizerunkowo piękną remizę OSP w Zwierzynie. Jako jedyna gmina w województwie lubuskim będąca w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego nie posiadaliśmy strażnicy spełniającej standardy. Ochotnicze straże będące w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego nie mogą odbiegać poziomem wyszkolenia i wyposażeniem od straży zawodowej.
Przypominam, że ochrona i bezpieczeństwo mieszkańców jest zadaniem ustawowym gminy. Nasi strażacy ochotnicy ze Zwierzyna wyjeżdżają w ciągu roku ponad 100 razy do pożarów, różnych zdarzeń losowych, wypadków i innych zadań. Oddanie nowej remizy zwiększyło zainteresowanie dzieci i młodzieży do wstąpienia w szeregi OSP.
 
Chciałbym przekazać informację na temat finansowania w/w zadania. Cena kosztorysowa zadania wynosiła 1.245.253,89 zł brutto, po przetargu jest to kwota 1.242.300 zł. Przystępując do realizacji inwestycji mieliśmy zapewnione następujące dofinansowanie:
·                    238.000 zł bezzwrotna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
·                    50.000 zł bezzwrotna dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej
·                    300.000 zł bezzwrotna dotacja z LGRD Pojezierze Dobiegniewskie – (pismo z dnia 22.09.2017 z informacją, że zadanie zostało wybrane do dofinansowania w załączeniu).
W marcu 2018 roku zostaliśmy poinformowani o zmianie kryteriów wyboru operacji przez Ministerstwo Rolnictwa, co wiązało się z wycofaniem wniosku z konkursu.
Dotacja 300.000zł wróciła od razu do puli konkursowej i zostanie przekazana na budowę ścieżki rowerowej i małej infrastruktury przy Jeziorze Żwirka.
W związku z powyższym musieliśmy  zwiększyć pożyczkę na dokończenie budowy remizy o 300.000 zł, która była przewidziana w budżecie na rok 2018 na ścieżkę rowerową.
Planuję, że pożyczka w kwocie 867.300zł będzie częściowo spłacona  kwotą 232300zł, która stanowić będzie zwrot podatku VAT od w/w inwestycji. Ponadto będę wnioskował o umorzenie w 30% pożyczki, co pomniejszy zobowiązanie o kwotę 260.190zł, także do spłaty pozostanie kwota pożyczki 374.110zł, która jest zaciągnięta na bardzo korzystnych warunkach.
Ponadto dodatkową korzyścią będzie przekazanie pomieszczeń po starej remizie dla największego sołectwa w gminie Zwierzyn I pod działalność na rzecz swojej społeczności, gdyż sołectwo to nie posiada ani żadnych pomieszczeń ani placu.
 
                                                                        Z poważaniem
                                                                        Wójt Gminy Zwierzyn
                                                                         Tomasz Marć


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Sobota (25 Maj 2019)
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017