INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

24-04-2018

 

Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z:
1.     przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy- Sołtys,
2.     dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
3.     poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.
Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.
Jednocześnie informujemy, iż nowelizacja ustawy nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.                                                                        
źródło: www.mos.gov.pl
Adres, na który należy wysyłać/składać wnioski o szacowanie szkód:
Urząd Gminy Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn
 
Wzór wniosku do pobrania w załączniku.
 
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub szacowania ostatecznego.
Adres do ew. wnoszenia odwołania: Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, al. Piastów 11B,      66-500 Strzelce Krajeńskie 

Pliki do pobrania:


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Sobota (25 Maj 2019)
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017